Lütfen bekleyiniz...

Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 07.07.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
2 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
3 17.04.2020 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
4 15.04.2020 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
5 07.11.2019 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
6 02.10.2019 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Yüzde 8'e İndirildi
7 02.10.2019 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592) Yayınlandı
8 22.07.2019 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
9 23.11.2018 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım
10 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
11 28.05.2018 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018
12 23.05.2018 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018
13 12.04.2018 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayınlandı
14 23.03.2018 Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
15 22.03.2018 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit ve 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 7. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 02 Nisan 2018
16 29.01.2018 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Yayınlandı
17 11.05.2017 SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI İLE YAPILABİLECEK ÖDEMELER HAKKINDA KARAR YAYINLANDI
18 27.02.2017 SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI
19 06.01.2017 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 2017 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ
20 21.05.2014 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Yayınlandı