Lütfen bekleyiniz...

Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Gümrük Kanunu

Güncel KanunKanun No: 4458Kabul Tarihi: 27 Eki 1999RG No: 23866RG Tarihi: 04 Kas 1999
Gümrük Kanunu Birinci Kısım - Genel HükümlerBirinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.[1] [...

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 5614RG No: 31848RG Tarihi: 27 May 2022
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükm...

Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 5615RG No: 31848RG Tarihi: 27 May 2022
Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615) Karar Sayısı: 5615 Karar Tarihi: 26.05.2022 Resmi Gazete Tarihi: 27.05.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31848 Ekli “Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında ...

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31847RG Tarihi: 26 May 2022
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31847 Madde 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 ü...

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5610)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 5610RG No: 31847RG Tarihi: 26 May 2022
3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına D...

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Değiştiren YönetmelikRG No: 31846RG Tarihi: 25 May 2022
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31846 Madde 1- 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin beşinci...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5548)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 5548RG No: 31834RG Tarihi: 13 May 2022
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5548) Karar Sayısı: 5548 Karar Tarihi: 12.05.2022 Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31834 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Ha...

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)

Güncel TebliğRG No: 31817RG Tarihi: 22 Nis 2022Tebliğ No: -Tebliğ Tarihi: 22 Nis 2022
Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete Tarihi: 22.04.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31817 Tebliğ Tarihi: 22.04.2022 Tebliğ Numarası: - Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğin amacı, h...

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 5431RG No: 31814RG Tarihi: 19 Nis 2022
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5431) Karar Sayısı: 5431 Karar Tarihi: 1...

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5430)

Cumhurbaşkanı KararıKarar Sayısı: 5430RG No: 31814RG Tarihi: 19 Nis 2022
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5430) Karar Sayısı: 5430 Karar Tarihi: 18.04.202...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 240 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor