Lütfen bekleyiniz...

Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

23.03.2023 / 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 23.03.2023 / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7) 10.03.2023 / Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) 09.03.2023 / 20/5/1987 Tarihli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin Ek III’ünde Değişiklik Yapılmasına Dair İlişik 29/9/2022 Tarihli ve 3/2022 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının 1/10/2022 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6914) 09.03.2023 / Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümrük Alanında İşbirliğine İlişkin Birlik Programı Olan ‘Gümrükler’e Katılımı Konusunda Anlaşmanın 1 Ocak 2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6913) 28.02.2023 / Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/2) 25.02.2023 / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/5) 24.02.2023 / Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6860) 23.02.2023 / Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830) 23.02.2023 / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>