Lütfen bekleyiniz...

Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

2022 Yılı

 

EK - 1  2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

 


HİZMET KODU

 

HİZMET KONUSU

 

2022 Yılı Asgari Ücretleri

İHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN

(HER BEYANNAME)

 

İHR-l

Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)

Kara/Hava

251 TL -

Deniz 328 TL

İHR-2

Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)

500 TL

İHR-3

ATA Karneli işlem

500 TL

İHR-4

Gayri Ticari Çıkış (Bedelsiz)

335 TL

İHR-5

İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu hariç)

673 TL

İHR-6

İhrakiye ve Kumanya İşlemleri (25 faturaya kadar) - 25 fatura üzeri her fatura için 8,17-TL ilave edilir.

335 TL

İHR-7

Dökme Eşya İhracat İşlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç)

1.017 TL

İHR-8

Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

87 TL

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu )

Kara 414 TL/ Hava 405 TL

İTH-2

İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

569 TL

İTH-3

Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (Her beyanname için ayrıca)

267 TL

İTH-4

Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri

1.585 TL

İTH-5

Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri

1.241 TL

İTH-6

Geçici İthalat Beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

673 TL

İTH-7

ATA Karneli İşlem

482 TL

İTH-8

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalat

569 TL

İTH-9

Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)

1.000 TL

İTH-10

İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)

1.000 TL

İTH-11

Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Her bir taahhütname başı)

259 TL

İTH-12

Gayri Ticari Giriş (Bedelsiz)

414 TL

İTH-13

Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

 

 

a)CIF Kıymeti 0 - 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 

 

b)CIF Kıymeti (40.001)-200.000 USD'ye kadar, (40.000) USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

 

 

c) CIF Kıymeti 200.001 - 2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 

 

d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 

 

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbindeüç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon vb.

163 TL

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri

448 TL

TR-2

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil)

113 TL

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo Beyannamesi

163 TL

ANT-2

Antrepo Beyannamesi (Dökme Eşya)

335 TL

ANT-3

Antrepoda/Geçici Depolamada Eşya Devri

448 TL

ANT-4

Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için

121 TL

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest Bölge İşlem Formları (1 adet form için)

163 TL

ÖZ-1

Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozito için)

104 TL

ÖZ-2

Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için

267 TL

ÖZ-3

Geçici İthalat İzni - Dahilde İşleme İzni - Bağlayıcı Tarife Bilgisi - Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge İşlemleri - Küşat İzni – Hariçte İşleme İzni – Nihai Kullanım İzni

191 TL

ÖZ-4

DTS – TSE - Tarım İl - Ölçü Ayar - Zirai Karantina – Veterinerlik - Kayıt Belgesi - Ekspertiz Alımı - Konsolosluk Onayları – Tasfiye CIF %1, %3 ve %10 İşlemleri – TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç) İRİS - İTKİB Numune Alma İşlemleri

113 TL

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ        

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma (Bir saate kadar)

328 TL

DAN-1-1

Takip eden her saat için

163 TL

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma (Bir saate kadar)

819 TL

DAN-2-1

Takip eden her saat için

328 TL

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

819 TL

DAN-4

Sürekli danışma (Aylık)          

1.637 TL

 

EK -2  2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

 

TESPİT

KODU


TESPİT KONUSU

 

2022 Yılı Asgari Ücretleri

 

 

 

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

32.736 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

23.087 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

44.280 TL

 

 

 

AN2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

15.335 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.923 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

23.087 TL

 

 

 

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

15.335 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.923 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

23.087 TL

 

 

 

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

15.335 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.923 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

23.087 TL

 

 

 

AN5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

15.335 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.923 TL

 

 

 

AN6

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

11.027 TL

 

3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

16.369 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

23.087 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)

32.736 TL

 

 

 

AN7

Genel Antrepo (YILLIK)

32.736 TL

 

Özel Antrepo (YILLIK)

16.369 TL

 

 

 

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

12.923 TL

 

3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

17.229 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

26.878 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)

34.459 TL

 

 

 

AN9

Tespit Sözleşmesi Başına

1.637 TL

 

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

155 TL

 

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

335 TL

 

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

138 TL

 

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 10.215 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

GC1

Tespit Raporu Başına

1.543 TL'den az olmamak üzere 137.290 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 137.290 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 16.369 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

GC2

Tespit Raporu Başına

7.754 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i, toplam ücretin 17.000 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

NK1

Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibarıyla düzenlenecek olan ilk rapor için 4.480 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.551 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.

 

 

 

DR1

Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

DR2

Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

GK1

Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

 

 

 

GK2

Tespit Raporu Başına

3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

 

 

 

AT1

AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına

3.274 TL

 

 

 

EU2

Tespit Raporu Başına

6.720 TL

 

 

 

OK1

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

2.585 TL

 

 

 

SK1

Tespit Sözleşmesi Başına

1.448 TL

 

Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına

138 TL

 

 

 

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

3.274 TL

 

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

16.369 TL

 

 

 

ZD1

Tespit Raporu Başına

1.723 TL

 

 

 

BD1

Tespit Sözleşmesi Başına

1.448 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

294 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

TK1

Tespit Sözleşmesi Başına

1.352 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde l'i, toplam ücretin 12.204 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

2021 Yılı

 

 

EK - 1  2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

 


Hizmet Kodu

 

HİZMET KONUSU

 

2021 Yılı Asgari Ücretleri

İHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN

(HER BEYANNAME)

 

İHR-l

Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)

Kara/Hava

184 TL -

Deniz 241 TL

İHR-2

Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)

367 TL

İHR-3

ATA Karneli işlem

367 TL

İHR-4

Gayri Ticari Çıkış (Bedelsiz)

246 TL

İHR-5

İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu hariç)

494 TL

İHR-6

İhrakiye ve Kumanya İşlemleri (25 faturaya kadar) - 25 fatura üzeri her fatura için 6.00-TL ilave edilir.

246 TL

İHR-7

Dökme Eşya İhracat İşlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç)

747 TL

İHR-8

Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

64 TL

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu ) (87.08 tarife pozisyonundaki eşyanın ithalatında 253 TL olarak uygulanır.)

Kara 304 TL/ Hava 297 TL

İTH-2

İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

418 TL

İTH-3

Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (Her beyanname için ayrıca)

196 TL

İTH-4

Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri

1.164 TL

İTH-5

Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri

911 TL

İTH-6

Geçici İthalat Beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

494 TL

İTH-7

ATA Karneli İşlem

354 TL

İTH-8

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalat

418 TL

İTH-9

Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

734 TL

İTH-10

İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ıncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)

734 TL

İTH-11

Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Her bir Taahhütname başı)

190 TL

İTH-12

Gayri Ticari Giriş (Bedelsiz)

304 TL

İTH-13

Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

 

 

a) CIF Kıymeti 0 - 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 

 

b) CIF Kıymeti 40.001 - 200.000 USD' ye kadar, 40.000 USD' yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

 

 

c) CIF Kıymeti 200.001 - 2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 

 

d) CIF Kıymeti 2.000.001 - 10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 

 

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’ den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’ den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbindeüç)'ünden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir. (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

120 TL

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit İşlemleri (İlk araç)

329 TL

TR-2

Transit İşlemleri (İlk araçtan sonraki her araç için)

83 TL

TR-3

İhracat Eşyasının Ulusal Transit İşlemleri(İhracat Refakat Belgesi dahil) (İlk araç için)

127 TL

TR-4

İhracat Eşyasının Ulusal Transit İşlemleri(İhracat Refakat Belgesi dahil) (İlk araçtan sonraki her araç için)

51 TL

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo Beyannamesi

120 TL

ANT-2

Antrepo Beyannamesi (Dökme Eşya)

246 TL

ANT-3

Antrepoda Geçici Depolamada Eşya Devri

329 TL

ANT-4

Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için

89 TL

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest Bölge İşlem Formları (1 adet form için)

120 TL

ÖZ-1

Teminatların çözümü (Kapsamlı teminat hariç), Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozito için)

76 TL

ÖZ-2

Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için

196 TL

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni - Dahilde İşleme İzni - Bağlayıcı Tarife Bilgisi - Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge İşlemleri - Küşat İzni

140 TL

ÖZ-4

DTS – TSE - Tarım İl - Ölçü Ayar - Zirai Karantina – Veterinerlik - Kayıt Belgesi - Ekspertiz Alımı - Konsolosluk Onayları – Tasfiye CIF %1, %3 ve %10 İşlemleri – TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç) – İRİS, İTKİB Numune Alma İşlemleri

83 TL

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ       

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma (bir saate kadar)

241 TL

DAN-1-1

Takip eden her saat için         

120 TL

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma (bir saate kadar)

601 TL

DAN-2-1

Takip eden her saat için         

241 TL

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

601 TL

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)          

1.202 TL

 

 

EK -2  2021 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

 

TESPİT

KODU


TESPİT KONUSU

 

2021 Yılı Asgari Ücretleri

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

24.035 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

16.951 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

35.511 TL

 

 

 

AN2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

11.259 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

9.488 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

16.951 TL

 

 

 

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

11.259 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

9.488 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

16.951 TL

 

 

 

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

11.259 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

9.488 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

16.951 TL

 

 

 

AN5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

11.259 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

9.488 TL

 

 

 

AN6

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

8.096 TL

 

3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

12.018 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

16.951 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)

24.035 TL

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 24 TL

 

 

 

AN7

Genel Antrepo (YILLIK)

24.035 TL

 

Özel Antrepo (YILLIK)

12.018 TL

 

 

 

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

9.488 TL

 

3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

12.650 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

19.734 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK)

25.300 TL

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 25 TL

 

 

 

AN9

Tespit Sözleşmesi Başına

1.202 TL

 

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

114 TL

 

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

246 TL

 

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

101 TL

 

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

GC1

Tespit Raporu Başına

1.133 TL'den az olmamak üzere 100.800 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 99.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 12.018 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

GC2

Tespit Raporu Başına

5.693 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i

 

 

 

NK1

Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibarıyla düzenlenecek olan ilk rapor için 3.289 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.139 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.

 

 

 

DR1

Tespit Raporu Başına

2.404 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i

DR2

Tespit Raporu Başına

2.404 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i

 

 

 

GK1

Tespit Raporu Başına

2.404 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 9.235 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

 

 

 

GK2

Tespit Raporu Başına

2.404 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 9.235 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

 

 

 

AT1

AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına

2.404 TL

 

 

 

EU2

Tespit Raporu Başına

4.934 TL

 

 

 

OK1

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvurusu dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

1.898 TL

 

 

 

SK1

Tespit Sözleşmesi Başına

1.063 TL

 

Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına

101 TL

 

 

 

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

2.404 TL

 

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

12.018 TL

 

 

 

ZD1

Tespit Raporu Başına

1.265 TL

 

 

 

BD1

Tespit Sözleşmesi Başına

1.063 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

216 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

TK1

Tespit Sözleşmesi Başına

993 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde l'i, toplam ücretin 8.960 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

2020 Yılı

 

 

EK - 1 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 


Hizmet Kodu

 

HİZMET KONUSU

 

2020 Yılı Asgari Ücretleri

İHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN

(HER BEYANNAME)

 

İHR-l

Kesin ihracat işlemleri (Dahilde işleme dahil)

Kara/Hava

167 TL -

Deniz 219 TL

İHR-2

Geçici ihracat işlemleri (Hariçte işleme dahil)

334 TL

İHR-3

ATA Karneli işlem

334 TL

İHR-4

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

224 TL

İHR-5

İkinci gümrük yoluyla ihracat işlemleri (Havayolu hariç)

449 TL

İHR-6

İhrakiye ve kumanya işlemleri (25 faturaya kadar)-25 fatura üzeri her fatura için 6.00-TL ilave edilir.

224 TL

İHR-7

Dökme eşya ihracat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç)

679 TL

İHR-8

Yukarıda hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

58 TL

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu )

Kara 276 TL/ Hava 270 TL

İTH-2

İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

380 TL

İTH-3

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (her beyanname için ayrıca)

178 TL

İTH-4

Dökme tarım ürünleri ithalat işlemleri

1.058 TL

İTH-5

Diğer dökme eşya ithalat işlemleri

828 TL

İTH-6

Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

449 TL

İTH-7

ATA Karneli işlem

322 TL

İTH-8

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat

380 TL

İTH-9

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan, sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CİF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

667 TL

İTH-10

İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ıncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)

667 TL

İTH-11

Taahhütname ile ithalat işlemleri (Her bir taahhütname başı)

173 TL

İTH-12

Gayri ticari giriş(Bedelsiz)

276 TL

İTH-13

Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

 

 

a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 

 

b) CIF Kıymeti (40.001)-200.000 USD' ye kadar, 40.000 USD' yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

 

 

c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD' ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 

 

d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 

 

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’ den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’ den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbindeüç) 'ünden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

109 TL

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit işlemleri (ilk araç)

299 TL

TR-2

Transit işlemleri (ilk araçtan sonraki her araç için)

75 TL

TR-3

İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri(İhracat refakat belgesi dahil) (İlk araç için)

115 TL

TR-4

İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri(İhracat refakat belgesi dahil) (İlk araçtan sonraki her araç için)

46 TL

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo beyannamesi

109 TL

ANT-2

Antrepo beyannamesi (Dökme eşya)

244 TL

ANT-3

Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri

299 TL

ANT-4

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon

81 TL

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

109 TL

ÖZ-1

Teminatların çözümü (Kapsamlı teminat hariç), geri verme ve kaldırma işlemleri, gümrükçe alınan depozitoların çözümü (her depozito için)

69 TL

ÖZ-2

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi) her işlem için

178 TL

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni - Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni

127 TL

ÖZ-4

DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Veterinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları – Tasfiye CIF %1, %3 ve %10 işlemleri – TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç) – İRİS, İTKİB Numune Alma İşlemleri

75 TL

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ       

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

219 TL

DAN-1-1

Takip eden her saat için         

109 TL

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma (bir saate kadar)

546 TL

DAN-2-1

Takip eden her saat için         

219 TL

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

546 TL

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)          

1.093 TL

 

 

EK -2 YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

TESPİT

KODU


TESPİT KONUSU

 

2020 Yılı Asgari Ücretleri

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

21.850 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

15.410 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

29.555 TL

 

 

 

AN 2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

10.235 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

8.625 TL

 

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına

15.410 TL

 

 

 

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

10.235 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

8.625 TL

 

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına

15.410 TL

 

 

 

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

10.235 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

8.625 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

15.410 TL

 

 

 

AN 5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

10.235 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

8.625 TL

 

 

 

AN 6

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

7.360 TL

 

3001m2/m3 - 5000 ın2/ın3 arasında olanlar (AYLIK)

10.925 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

15.410 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar(AYLIK)

21.850 TL

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 22 TL

 

 

 

AN 7

Genel Antrepo (YILLIK)

21.850 TL

 

Özel Antrepo (YILLIK)

10.925 TL

 

 

 

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

8.625 TL

 

3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar(AYLIK)

11.500 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar(AYLIK)

17.940 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar(AYLIK)

23.000 TL

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 23 TL

 

 

 

AN 9

Tespit Sözleşmesi Başına

1.093TL

 

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

104 TL

 

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

224 TL

 

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

92 TL

 

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

GC1

Tespit Raporu Başına

1.030 TL'den az olmamak üzere 90.000 TL'ye kadar CİF kıymetin yüzde 2'si, 90.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CİF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 10.925 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

GC2

Tespit Raporu Başına

5.175 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i

 

 

 

NK1

Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibarıyla düzenlenecek olan ilk rapor için 2.990 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.035 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.

 

 

 

DR1

Tespit Raporu Başına

2.185 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin onbinde 5'i

DR2

Tespit Raporu Başına

2.185 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i

 

 

 

GK1

Tespit Raporu Başına

2.185 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 8.395 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

 

 

 

GK2

Tespit Raporu Başına

2.185 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 8.395 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

 

 

 

AT1

AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına

2.185 TL

 

 

 

EU2

Tespit Raporu Başına

4.485 TL

 

 

 

OK1

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvurusu dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

1.725 TL

 

 

 

SK1

Tespit Sözleşmesi Başına

966 TL

 

Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına

92 TL

 

 

 

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

2.185 TL

 

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

10.925 TL

 

 

 

ZD1

Tespit Raporu Başına

1.150 TL

 

 

 

BD1

Tespit Sözleşmesi Başına

966 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

196 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

 

TKİ

Tespit Sözleşmesi Başına

903 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde l'i, toplam ücretin 903 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

  

2019 Yılı

 

 

EK - 1 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 


Hizmet Kodu

 

HİZMET KONUSU

 

2019 YILI ASGARİ ÜCRETLERİ

İHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN

(HER BEYANNAME)

 

İHR-l

Kesin ihracat işlemleri (Dahilde işleme dahil)

Kara/Hava

145 TL -

Deniz 190 TL

İHR-2

Geçici ihracat işlemleri (Hariçte işleme dahil)

290 TL

İHR-3

ATA Karneli işlem

290 TL

İHR-4

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

195 TL

İHR-5

İkinci gümrük yoluyla ihracat işlemleri (Havayolu hariç)

390 TL

İHR-6

İhrakiye ve kumanya işl. 25 faturaya kadar-25 fatura üzeri her fatura için 6.-TL ilave edilir.

195 TL

İHR-7

Dökme eşya ihracat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler hariç)

590 TL

İHR-8

Yukarıda hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

50 TL

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu )

Kara 240 TL/ Hava 235 TL

İTH-2

İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

330 TL

İTH-3

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (her beyanname için ayrıca)

155 TL

İTH-4

Dökme tarım ürünleri ithalat işlemleri

920 TL

İTH-5

Diğer dökme eşya ithalat işlemleri

720 TL

İTH-6

Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

390 TL

İTH-7

ATA Karneli işlem

280 TL

İTH-8

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat

330 TL

İTH-9

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan, sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CİF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

580 TL

İTH-10

İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ıncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.)

580 TL

İTH-11

Taahhütname ile ithalat işlemleri (Her bir taahhütname başı)

150 TL

İTH-12

Gayri ticari giriş(Bedelsiz)

240 TL

İTH-13

Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

 
 

a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 
 

b) CIF Kıymeti (40.001)-200.000 USD' ye kadar, 40.000 USD' yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

 
 

c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD' ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 
 

d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 
 

e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’ den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’ den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbindeüç) 'ünden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

95 TL

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit işlemleri (ilk araç)

260 TL

TR-2

Transit işlemleri (ilk araçtan sonraki her araç için)

65 TL

TR-3

İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri(İhracat refakat belgesi dahil) (İlk araç için)

100 TL

TR-4

İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri(İhracat refakat belgesi dahil) (İlk araçtan sonraki her araç için)

40 TL

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo beyannamesi

95 TL

ANT-2

Antrepo beyannamesi (Dökme eşya)

195 TL

ANT-3

Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri

260 TL

ANT-4

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon

70 TL

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

95 TL

ÖZ-1

Teminatların çözümü (Her teminat için), geri verme ve kaldırma işlemleri, gümrükçe alınan depozitoların çözümü (her depozito için) (her bir teminat gümrük beyannamesi için)

60 TL

ÖZ-2

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için

155 TL

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni - Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni

110 TL

ÖZ-4

DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları

65 TL

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ        

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

190 TL

DAN-1-1

Takip eden her saat için          

95 TL

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

475 TL

DAN-2-1

Takip eden her saat için          

190 TL

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

475 TL

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)           

950 TL

 

 

EK -2 YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 

TESPİT

KODU


TESPİT KONUSU

 

2019 YILI ASGARİ ÜCRETLERİ

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

19.000 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

25.700 TL

     

AN 2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

 

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

     

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

 

Özel Antrepo (E Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

     

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

 

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

13.400 TL

     

AN 5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.900 TL

 

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

7.500 TL

     

AN 6

0-3000 m2/m3 olanlar

6.400 TL

 

3001m2/m3 - 5000 ın2/ın3 arasında olanlar (AYLIK)

9.500 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK)

13.400 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar(AYLIK)

19.000 TL

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 19 TL

     

AN 7

Genel Antrepo (YILLIK)

19.000 TL

 

Özel Antrepo (YILLIK)

9.500 TL

     

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK)

7.500 TL

 

3001 m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar(AYLIK)

10.000 TL

 

5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar(AYLIK)

15.600 TL

 

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar(AYLIK)

20.000 TL

 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 20 TL

     

AN 9

Tespit Sözleşmesi Başına

950 TL

 

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

90 TL

 

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

195 TL

 

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

80 TL

 

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL'yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

     

GC1

Tespit Raporu Başına

900 TL'den az olmamak üzere 90.000 TL'ye kadar CİF kıymetin yüzde 2'si, 90.000 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CİF kıymetin onbinde l'i, toplam ücretin 9.500 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

GC2

Tespit Raporu Başına

4.500 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i

     

NK1

Tespit Raporu Başına

Her bir ay itibarıyla düzenlenecek olan ilk rapor için 2.600 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 900 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.

     

DR1

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin onbinde 5'i

DR2

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i

     

GK1

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 7.300 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

     

GK2

Tespit Raporu Başına

1.900 TL'den az olmamak üzere CİF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 7.300 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.

     

AT1

AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına

1.900 TL

     

EU2

Tespit Raporu Başına

3.900 TL

     

OK1

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvurusu dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

1.500 TL

     

SK1

Tespit Sözleşmesi Başına

840 TL

 

Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına

80 TL

     

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

1.900 TL

 

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

9.500 TL

     

ZD1

Tespit Raporu Başına

1.000 TL

     

BD1

Tespit Sözleşmesi Başına

840 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

170 TL

 

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

     

TKİ

Tespit Sözleşmesi Başına

785 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde l'i, toplam ücretin 785 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

           

                        2018 Yılı

 

 

EK - 1 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 


Hizmet Kodu

 

HİZMET KONUSU

 

2018

IHR

İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN

(HER BEYANNAME)

 

İHR-l

Kesin ihracat işlemleri (Dahilde işleme dahil)

Kara/Hava

130 TL

Deniz 170 TL

İHR-2

Geçici ihracat işlemleri (Hariçte işleme dahil)

260 TL

İHR-3

ATA Karneli işlem

260 TL

İHR-4

Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

175 TL

İHR-5

İkinci gümrük yoluyla ihracat işlemleri (Havayolu hariç)

350 TL

İHR-6

İhrakiye ve kumanya işi. 25 faturaya kadar-25 fatura üzeri her fatura için 6.-TL ilave edilir.

175 TL

İHR-7

Dökme eşya ihracat işlemleri

530 TL

İHR-8

Yukarıda hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

47 TL

İTH

İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

 

İTH-1

İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu )

Kara 220 TL Hava 210 TL

İTH-2

İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

300 TL

İTH-3

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (her beyanname için ayrıca)

140 TL

İTH-4

Dökme tarım ürünleri ithalat işlemleri

825 TL

İTH-5

Diğer dökme eşya ithalat işlemleri

650 TL

İTH-6

Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

350 TL

İTH-7

ATA Karneli işlem

250 TL

İTH-8

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat

300 TL

İTH-9

Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CİF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

525 TL

İTH-10

İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden (altın, gümüş, platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ıncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

525 TL

İTH-11

Taahhütname ile ithalat işlemleri (Her bir taahhütname başı)

140 TL

İTH-12

Gayri ticari giriş(Bedelsiz)

220 TL

İTH-13

Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CİF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır,

 
 

a) CİF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

 
 

b) CİF Kıymeti (40.001)-200.000 USD' ye kadar, (40.000) USD' yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır\(a+b)

 
 

c) CİF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD' ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

 
 

d) CİF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

 
 

e) CİF Kıymeti 10.000.000 USD’ den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir, 10.000.001 USD’ den fazla olan işlemlerde ise CİF kıymetin %0,003’(yüzbindeüç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)

 

İTH-14

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her tır/konteyner/araç/vagon v.b.

85 TL

TR

TRANSİT İŞLEMLERİ

 

TR-1

Transit işlemleri (ilk araç)

260 TL

TR-2

Özet beyan

65 TL

ANT

GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

 

ANT-1

Antrepo beyannamesi

85 TL

ANT-2

Antrepo beyannamesi (Dökme eşya)

175 TL

ANT-3

Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri

240 TL

ANT-4

Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon

65 TL

 

ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

 

SB-1

Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

85 TL

ÖZ-1

Teminatların çözümü (Her teminat için), geri verme ve kaldırma işlemleri, gümrükçe alınan depozitoların çözümü (herbir teminat için) (herbir teminat gümrük beyannamesi için)

55 TL

ÖZ-2

Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için

140 TL

ÖZ-3

Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge işlemleri - Küşat İzni

100 TL

ÖZ-4

DTS-TSE-Tarım İl - Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alıraı- Konsolosluk Onayları

60 TL

DAN

DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ        

 

DAN-1

Büroda sözlü danışma bir saate kadar

170 TL

DAN-1-1

Takip eden her saat için          

85 TL

DAN-2

Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

425 TL

DAN-2-1

Takip eden her saat için          

170 TL

DAN-3

Yazılı görüş bildirme

425 TL

DAN-4

Sürekli danışma (aylık)           

850 TL