Lütfen bekleyiniz...

Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Gemi ve Liman Harçları Tarifesi

                                                                         2022 Yılı Tarifesi

 

Gemi ve Liman Harçları

 

I- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,627

(514,20 TL’den az, 34.680,70 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden(Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

45,40

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,627

(45,40 TL’den az, 862,40 TL’den çok olamaz.)

 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

20,70

II. Liman işlemleri:

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 168,30 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,938

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,046

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,522

(Harç tutarı 5.198,20 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

En az (342,40 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

2,573

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

2,573

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,938

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 13.869,10 TL’den çok olamaz)

1,046

3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

98,80

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

168,30

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

342,40

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

427,90

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

1,938

(254,90 TL’den az 8.667,60 TL’den çok olamaz)

 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

37,00

6. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Yeterlik belgesi harçları:

 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

254,90

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

168,30

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

98,80

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

72,10

7. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

45,40

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)

En az (80,70 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan

0,154

Her belgenin harç tutarı (862,40 TL)’den çok olamaz.

 

b) Muafiyet belgesi

168,30

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) (7334 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 28/7/2021)  12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yatlara verilen izin belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

Boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan   

272.400,00 TL

Boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan   

408.600,00 TL

Boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan                   

544.800,00 TL

Belgenin yenilenmesi ve süresinin uzatılması hâlinde aynı miktarda harç alınır

 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: 1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

35,00

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

72,10

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

147,20

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

296,30

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

370,40

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

  2021 Yılı Tarifesi

 

Gemi ve Liman Harçları

 

I- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,460

(377,60 TL’den az, 25.463,10 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

33,40

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,460

(33,40 TL’den az, 633,20 TL’den çok olamaz.)

 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

15,20

II. Liman işlemleri:

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 123,60 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,423

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,768

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,383

(Harç tutarı 3.816,60 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

En az (251,40 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,889

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,889

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,423

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 10.182,90 TL’den çok olamaz)

0,768

3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

72,60

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

123,60

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

251,40

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

314,20

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

1,423

(187,20 TL’den az 6.363,90 TL’den çok olamaz)

 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

27,20

6. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Yeterlik belgesi harçları:

 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

187,20

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

123,60

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

72,60

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

53,00

7. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

33,40

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)

En az (59,30 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan

0,113

Her belgenin harç tutarı (633,20 TL)’den çok olamaz.

 

b) Muafiyet belgesi

123,60

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (123,60 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,423

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,768

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,383

(Harç tutarı 3.816,60 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

25,70

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

53,00

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

108,10

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

217,60

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

272,00

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

  2020 Yılı Tarifesi
 

Gemi ve Liman Harçları

 

I- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,422

(346,10 TL’den az, 23.337,10 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

30,70

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,422

(30,70 TL’den az, 580,40 TL’den çok olamaz.)

 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

14,00

II. Liman işlemleri:

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 113,30 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,304

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,704

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,351

(Harç tutarı 3.498,00 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

En az (230,50 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,731

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,731

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,304

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 9.332,70 TL’den çok olamaz)

0,704

3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

66,60

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

113,30

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

230,50

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

288,00

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

1,304

(171,60 TL’den az 5.832,60 TL’den çok olamaz)

 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

25,00

6. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Yeterlik belgesi harçları:

 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

171,60

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

113,30

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

66,60

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

48,60

7. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

30,70

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (54,40 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan

0,104

Her belgenin harç tutarı (580,40 TL)’den çok olamaz.

 

b) Muafiyet belgesi

113,30

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (113,30 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,304

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,704

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,351

(Harç tutarı 3.498,00 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

23,60

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

48,60

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

99,10

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

199,50

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

249,30

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

2019 Yılı Tarifesi

 

Gemi ve Liman Harçları

 

I- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,344

(282,40 TL’den az, 19.038,30 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

25,10

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,344

(25,10 TL’den az, 473,50 TL’den çok olamaz.)

 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

11,50

II. Liman işlemleri:

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 92,50 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,064

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,574

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,286

(Harç tutarı 2.853,70 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

En az (188,10 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,412

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,412

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,064

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 7.613,60 TL’den çok olamaz)

0,574

3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

54,40

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

92,50

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

188,10

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

235,00

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

1,064

(140,00 TL’den az 4.758,20 TL’den çok olamaz)

 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

20,40

6. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Yeterlik belgesi harçları:

 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

140,00

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

92,50

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

54,40

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

39,70

7. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

25,10

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (44,40 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (473,50 TL)’den çok olamaz.

0,085

b) Muafiyet belgesi

92,50

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (92,50 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,064

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,574

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,286

(Harç tutarı 2.853,70 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

19,30

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

39,70

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

80,90

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

162,80

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

203,40

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 
2018 Yılı Tarifesi

 

Gemi ve Liman Harçları

 

I- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,278

(228,30 TL’den az, 15.387,00 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

20,30

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,278

(20,30 TL’den az, 382,70 TL’den çok olamaz.)

 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

9,30

II. Liman işlemleri:

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 74,80 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,860

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,464

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,231

(Harç tutarı 2.306,40 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

En az (152,10 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

1,141

Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan

1,141

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,860

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  6.153,40 TL’den çok olamaz)

0,464

3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

44,00

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

74,80

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

152,10

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

190,00

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

0,860

(113,20 TL’den az 3.845,70 TL’den çok olamaz)

 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

16,50

6. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Yeterlik belgesi harçları:

 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

113,20

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

74,80

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

44,00

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

32,10

7. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)  Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

20,30

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)

 

En az (35,90 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan

0,069

Her belgenin harç tutarı (382,70 TL)’den çok olamaz.

 

b) Muafiyet belgesi

74,80

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005)

 

En az (74,80 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,860

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,464

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,231

(Harç tutarı 2.306,40 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

15,60

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

32,10

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

65,40

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

131,60

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

164,40

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

2017 Yılı Tarifesi

 

Gemi ve Liman Harçları

 

I- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,243

(199,50 TL’den az, 13.442,00 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

17,80

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,243

(17,80 TL’den az, 334,40 TL’den çok olamaz.)

 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

8,20

II. Liman işlemleri:

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 65,40 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,751

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,405

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,202

(Harç tutarı 2.014,90 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

En az (132,90 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,997

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,997

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,751

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 5.375,60 TL’den çok olamaz)

0,405

3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

38,50

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

65,40

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

132,90

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

166,00

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

0,751

(98,90 TL’den az 3.359,60 TL’den çok olamaz)

 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

14,50

6. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Yeterlik belgesi harçları:

 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

98,90

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

65,40

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

38,50

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

28,05

7. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

17,80

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (31,40 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (334,40 TL)’den çok olamaz.

0,060

b) Muafiyet belgesi

65,40

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (65,40 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,751

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,405

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,202

(Harç tutarı 2.014,90 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

13,65

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

28,05

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

57,20

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

115,00

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

143,70

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 
   

 

 

2016 Yılı Tarifesi

 

Gemi ve Liman Harçları

 

I- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,226

(185,60 TL’den az, 12.504,20 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

16,60

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,226

(16,60 TL’den az, 311,10 TL’den çok olamaz.)

 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

7,60

II. Liman işlemleri:

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 60,80 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,699

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,377

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,188

(Harç tutarı 1.874,30 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

En az (123,60 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,927

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,927

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,699

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 5.000,60 TL’den çok olamaz)

0,377

3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

35,80

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

60,80

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

123,60

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

154,40

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

0,699

(92,00 TL’den az 3.125,20 TL’den çok olamaz)

 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

13,50

6. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Yeterlik belgesi harçları:

 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

92,00

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

60,80

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

35,80

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

26,10

7. (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

16,60

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (29,20 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (311,10 TL)’den çok olamaz.

0,056

b) Muafiyet belgesi

60,80

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (60,80 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,699

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,377

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,188

(Harç tutarı 1.874,30 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

12,70

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

26,10

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

53,20

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

107,00

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

133,70

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 
   

 

 

2015 Yılı Tarifesi

 

Gemi ve Liman Harçları

 

I- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,214

(175,80 TL’den az, 11.843,40 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

15,80

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,214

(15,80 TL’den az, 294,70 TL’den çok olamaz.)

 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

7,20

II. Liman işlemleri:

 

1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 57,60 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,662

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,357

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,178

(Harç tutarı 1.775,30 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

En az (117,10 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,878

Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan

0,878

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,662

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  4.736,40 TL’den çok olamaz)

0,357

3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

34,00

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

57,60

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

117,10

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

146,30

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

0,662

(87,20 TL’den az 2.960,10 TL’den çok olamaz)

 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

12,80

6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)

 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

87,20

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

57,60

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

34,00

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

24,80

7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

15,80

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (27,70 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (294,70 TL)’den çok olamaz.

0,053

b) Muafiyet belgesi

57,60

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (57,60 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,662

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,357

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,178

(Harç tutarı 1.775,30 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

12,10

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

24,80

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

50,40

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

101,40

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

126,70

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 
   

 

2014 Yılı Tarifesi

 

Gemi ve Liman Harçları :

 

ecblankI- Gemi sicil işlemleri:

 

ecblank1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,187

(153,75 TL’den az, 10.349,30 TL’den çok olamaz.)

 

ecblankecblankecblank2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

ecblankecblankecblankecblankecblank(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

ecblankecblankecblankecblankecblank3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

ecblankecblankecblank4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

ecblankecblankecblank5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

ecblankecblankecblank6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

ecblankecblankecblank7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

13,95

ecblankecblankecblank8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,187

ecblankecblank(13,95 TL’den az, 257,60 TL’den çok olamaz.)

 

ecblank9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

6,40

ecblankecblankecblankecblankII. Liman işlemleri:

 

ecblank1. Denize elverişlilik belgesi:

 

ecblankEn az 50,45 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,578

ecblankecblankecblankecblankSonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,312

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,156

ecblankecblankecblank(Harç tutarı 1.551,40 TL’den çok olamaz.)

 

ecblankecblank2. Ölçme Belgesi:

 

ecblankEn az (102,45 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,767

ecblankecblankecblankecblankSonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan

0,767

ecblankecblankSonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,578

ecblankecblank3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  4.139,00 TL’den çok olamaz)

0,312

ecblankecblankecblank3. Yola elverişlilik belgesi:

 

ecblankAşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblank11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

29,80

ecblank151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

50,45

ecblank501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

102,45

ecblank3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

127,95

ecblank10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

ecblankecblank4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

0,578

ecblankecblank(76,30 TL’den az 2.586,80 TL’den çok olamaz)

 

ecblankecblank5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

11,30

ecblankecblank6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)

 

ecblankecblankecblanka)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

76,30

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankb)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

50,45

ecblankecblankc)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

29,80

ecblankecblankecblankecblankecblankd)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

21,75

ecblankecblankecblank7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslar arası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

13,95

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblank8. Gemi sörvey belgeleri:

 

ecblanka) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (24,30 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (257,60 TL)’den çok olamaz.

0,046

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankb) Muafiyet belgesi

50,45

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

ecblankecblankecblankecblank9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (50,45 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblankecblankecblankecblankİlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,578

ecblankSonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,312

ecblank500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,156

ecblank(Harç tutarı 1.551,40 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

ecblank10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

ecblankecblankAşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblank11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

10,65

ecblank101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

21,75

ecblank251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

44,15

ecblank501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

88,70

ecblank3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

110,80

ecblank10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

2013 Yılı Tarifesi

 

ecblankecblankI- Gemi sicil işlemleri:

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,187

ecblankecblankecblank(153,75 TL’den az, 10.349,30 TL’den çok olamaz.)

 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 22,77)

ecblankecblankecblankecblankecblank(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblank3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 5,69)

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 11,38)

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 11,38)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

13,95

ecblankecblankecblankecblankecblank8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,187

(13,95 TL’den az, 257,60 TL’den çok olamaz.)

 

ecblankecblankecblankecblankecblank9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

6,40

II. Liman işlemleri:

 

ecblankecblank1. Denize elverişlilik belgesi:

 

En az 50,45 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblankecblankecblankecblank İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,578

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,312

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,156

ecblankecblankecblankecblankecblank(Harç tutarı 1.551,40 TL’den çok olamaz.)

 

2. Ölçme Belgesi:

 

ecblankEn az (102,45 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankİlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,767

Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan

0,767

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,578

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  4.139,00 TL’den çok olamaz)

0,312

ecblankecblankecblankecblank3. Yola elverişlilik belgesi:

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblankecblank11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

29,80

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

50,45

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblank501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

102,45

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

127,95

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

0,578

(76,30 TL’den az 2.586,80 TL’den çok olamaz)

 

ecblankecblankecblankecblank5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

11,30

6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)

 

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblanka)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

76,30

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

50,45

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

29,80

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

21,75

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblank7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslar arası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

13,95

8. Gemi sörvey belgeleri:

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (24,30 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (257,60 TL)’den çok olamaz.

0,046

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankb) Muafiyet belgesi

50,45

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

ecblankecblankecblankecblank9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (50,45 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblankecblankecblankecblankecblankİlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,578

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,312

ecblankecblank500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,156

(Harç tutarı 1.551,40 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

ecblankecblankecblankecblankecblankecblank10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

10,65

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

21,75

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

44,15

ecblankecblank501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

88,70

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

110,80

ecblank10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

2012 Yılı Tarifesi

 

ecblankI- Gemi sicil işlemleri:

 

ecblank1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:

0,163

(133,70 TL’den az, 8.999,40 TL’den çok olamaz.)

 

ecblankecblankecblank2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

(Binde 19,8)

ecblankecblankecblankecblankecblank(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

ecblankecblankecblankecblankecblank3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

(Binde 4,95)

ecblankecblankecblank4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

(Binde 4,95)

ecblankecblankecblank5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

(Onbinde 9,9)

ecblankecblankecblank6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

(Onbinde 9,9)

ecblankecblankecblank7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)

12,15

ecblankecblankecblank8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan

0,163

ecblankecblank(12,15 TL’den az, 224,00 TL’den çok olamaz.)

 

ecblank9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

5,60

ecblankecblankecblankecblankII. Liman işlemleri:

 

ecblank1. Denize elverişlilik belgesi:

 

ecblankEn az 43,90 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,503

ecblankecblankecblankecblankSonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,271

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,136

ecblankecblankecblank(Harç tutarı 1.349,05 TL’den çok olamaz.)

 

ecblankecblank2. Ölçme Belgesi:

 

ecblankEn az (89,10 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,667

ecblankecblankecblankecblankSonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan

0,667

ecblankecblankSonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,503

ecblankecblank3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  3.599,15 TL’den çok olamaz)

0,271

ecblankecblankecblank3. Yola elverişlilik belgesi:

 

ecblankAşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblank11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

25,95

ecblank151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

43,90

ecblank501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

89,10

ecblank3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

111,30

ecblank10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

ecblankecblank4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

0,503

ecblankecblank(66,35 TL’den az 2.249,40 TL’den çok olamaz)

 

ecblankecblank5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

9,85

ecblankecblank6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004)

 

ecblankecblankecblanka)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

66,35

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankb)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

43,90

ecblankecblankc)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

25,95

ecblankecblankecblankecblankecblankd)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

18,95

ecblankecblankecblank7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslar arası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

12,15

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblank8. Gemi sörvey belgeleri:

 

ecblanka) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (21,15 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (224,00 TL)’den çok olamaz.

0,040

ecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankecblankb) Muafiyet belgesi

43,90

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

ecblankecblankecblankecblank9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (43,90 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblankecblankecblankecblankİlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,503

ecblankSonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,271

ecblank500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,136

ecblank(Harç tutarı 1.349,05 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

ecblank10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

 

ecblankecblankAşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

ecblank11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

9,30

ecblank101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

18,95

ecblank251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

38,40

ecblank501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

77,15

ecblank3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

96,35

ecblank10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

2011 Yılı Tarifesi

 

I- Gemi sicil işlemleri:

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan :

0,142 TL

(116,30 TL’den az, 7.825,60 TL’den çok olamaz.)

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

Binde 19,8

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç

bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri,

trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

Binde 4,95

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

Binde 4,95

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

Onbinde 9,9

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

Onbinde 9,9

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) :

10,60 TL

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan :

0,142 TL

(10,60 TL’den az, 194,80 TL’den çok olamaz.)

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

4,90 TL

II. Liman işlemleri:

1. Denize elverişlilik belgesi: En az 38,20 TL maktu harca ilave olunarak

aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,438 TL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,236 TL

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,118 TL

(Harç tutarı 1.173,10 TL’den çok olamaz.)

2. Ölçme Belgesi: En az (77,50 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye

göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,58 TL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,58 TL

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,438 TL

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 3.129,70 TL’den çok olamaz) :

0,236 TL

3. Yola elverişlilik belgesi : (Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır):

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

22,60 TL

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

38,20 TL

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

77,50 TL

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

96,80 TL

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

0,438 TL

(57,70 TL’den az 1.956,00 TL’den çok olamaz)

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

8,60 TL

6. Yeterlik belgesi harçları (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 02.01.2004

RG NO: 25334 KANUN NO: 5035/38):

a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

57,70 TL

b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

38,20 TL

c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1. Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

22,60 TL

d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

16,50 TL

7. (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 02.01.2004 RG NO: 25334 KANUN NO: 5035/38) Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

10,60 TL

8. Gemi sörvey belgeleri:

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (18,40 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (194,80 TL)’den çok olamaz.

0,035 TL

b) Muafiyet belgesi

38.20 TL

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi

işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

9. (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 31.12.2004 RG NO: 25687 KANUN NO: 5281/10)

Özel yat kayıt belgesi: En az (38,20 Türk Lirası) maktu harca ilave olunarak

aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,438 TL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,236 TL

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,118 TL

(Harç tutarı 1.173,10 Türk Lirasından çok olamaz.)

10. (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 31.12.2004 RG NO: 25687 KANUN NO: 5281/10)

(GEÇER. TAR.: 01.01.2005) Transitlog belgesi: Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

8,10 TL

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

16,50 TL

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

33,40 TL

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

67,10 TL

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

83,80 TL

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

2010 Yılı Tarifesi

 

I- Gemi sicil işlemleri:

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan :

0,132 TL

(108,00 TL’den az, 7.266,15 TL’den çok olamaz.)

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden

Binde 19,8

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç

bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile

tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden

Binde 4,95

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden

Binde 4,95

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden

Onbinde 9,9

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden

Onbinde 9,9

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) :

9,90 TL

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan :

0,132 TL

(9,90 TL’den az, 180,95 TL’den çok olamaz.)

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)

4,60 TL

II. Liman işlemleri:

1. Denize elverişlilik belgesi: En az 35,50 TL maktu harca ilave olunarak

aşağıdaki tarifeye göre harç alınır :

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,407 TL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,22 TL

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,11 TL

(Harç tutarı 1.089,30 TL’den çok olamaz.)

2. Ölçme Belgesi: En az (72,05 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki

tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,539 TL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,539 TL

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,407 TL

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 2.641,80 TL’den çok olamaz) :

0,22 TL

3. Yola elverişlilik belgesi : (Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır):

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

21,00 TL

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

35,50 TL

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

72,05 TL

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

89,95 TL

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan

0,407 TL

(53,65 TL’den az 1.816,20 TL’den çok olamaz)

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

8,00 TL

6. Yeterlik belgesi harçları:

a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

53,65 TL

b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

35,50 TL

c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1. Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı

21,00 TL

d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

15,40 TL

7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri

9,90 TL

8. Gemi sörvey belgeleri:

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (17,15 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (180,95 TL)’den çok olamaz.

0,033 TL

b) Muafiyet belgesi

35.50 TL

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi

işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

9. Özel yat kayıt belgesi: En az (35,50 Türk Lirası) maktu harca ilave olunarak

aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,407 TL

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

0,22 TL

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

0,11 TL

(Harç tutarı 1.089,33 Türk Lirasından çok olamaz.)

10. Transitlog belgesi : Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır :

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

7,55 TL

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

15,40 TL

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

31,10 TL

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

62,35 TL

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

77,85 TL

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.