Lütfen bekleyiniz...

Gümrük Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Uygulamada Gümrük Vergi İhtilafları

MakaleNazlı Gaye ALPASLANLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2016, Sayı 133
Uygulamada Gümrük Vergi İhtilafları Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Nazlı Gaye ALPASLAN Yayın Tarihi: 01.01.2016 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 133 Cilt: 12 UYGULAMADA GÜMRÜK VERGİ İHTİLAFLARI  (CUSTOMS TAX DISPUTES IN PR...

Osmanlı İmparatorluğu’nda Dâhili Gümrük Vergisi İstisnaları

MakaleHamza Çeştepe, Tamer GüvenAbant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl 2016, Cilt 16, Sayı 2
Gönderim Tarihi: 27.09.2016 Kabul Tarihi: 17.11.2016 OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA DÂHİLİ GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNALARI Hamza ÇEŞTEPE * Tamer GÜVEN ** THE EXEMPTIONS OF INTERIOR TARIFF IN THE OTTOMAN EMPIRE Öz Çalışma, Osmanlı İmparatorluğ...

Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Faaliyetleri kapsamında Dolaylı Temsil Yetkileri Ve hukuki Sorumlulukları

MakaleMerve Nur BAŞHacettepe Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2016, Cilt 6, Sayı 1
Baş / Hacettepe HFD, 6(1) 2016, 193–212 Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Faaliyetleri Kapsamında Dolaylı Temsil Yetkileri ve Hukuki Sorumlulukları Hakemli Makale Merve Nur Baş İÇ İ N D E K İ L E R Giriş ...

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulamasında Son Durum

MakaleMehmet YÜCELLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2015, Cilt 11, Sayı 121
İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulamasında Son Durum Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Mehmet YÜCEL Yayın Tarihi: 01.01.2015 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 121 Cilt: 11 [H]İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin U...

6552 Sayılı Torba Yasada Kapsama Girmeyen Vergiler Ve Cezalar İle Davalardan Vazgeçilmesi Şartı

MakaleNazlı Gaye ALPASLANLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2014, Cilt 10, Sayı 118
6552 Sayılı Torba Yasada Kapsama Girmeyen Vergiler Ve Cezalar İle Davalardan Vazgeçilmesi Şartı   Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Nazlı Gaye ALPASLAN Yayın Tarihi: 01.10.2014 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 118 Cilt: 10   ...

6552 Sayılı Kanunla Alt İşveren Kurumunda Yapılan Yeni Düzenlemeler Ve Değişiklikler

Makaleİbrahim AYDINLIGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2014, Cilt 18, Sayı
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, Sa. 3-4 77 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik il...

Gümrük Vergileri ve Cezalarında Uzlaşma

MakaleMehmet YÜCELLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2013, Cilt 9, Sayı 100
Gümrük Vergileri ve Cezalarında Uzlaşma Kategori: Vergi Usul  Hukuku Yazar Adı: Mehmet YÜCEL Yayın Tarihi: 01.04.2013 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 100 Cilt: 9 GÜMRÜK VERGİLERİ VE CEZALARINDA UZLAŞMA * (RECONCILIATION IN C...

Taşıma Kotaları Sorununun Avrupa Birliği–Türkiye Ortaklık Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi

MakaleOzan TURHANUluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku DergisiYıl 2013, Cilt 2, Sayı 2
Taşıma Kotaları Sorununun Avrupa Birliği–Türkiye Ortaklık Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi   Kategori: Uluslararası Ticaret  Hukuku Kategori: Uluslararası Tahkim  Hukuku Yazar Adı: Ozan TURHAN Yayın Tarihi: 01.01.2013 Yayın Adı: Uluslararası...

Gümrük Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

MakaleAbdullah OKLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2012, Cilt 8, Sayı 91
Gümrük Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay Kategori: Vergi Hukuku Yazar Adı: Ümit Süleyman ÜSTÜN Yazar Adı: Abdullah OK Yayın Tarihi: 01.07.2012 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 91 Cilt: 8  H GÜMRÜK VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLA...

Kuruluşunun 29. Yılında Bölge İdare, İdare Ve Vergi Mahkemeleri -keyfiliği Önleyen Güvence-

MakaleAhmet Gülerİdare Hukuku ve İlimleri DergisiYıl 2012, Cilt 15, Sayı 1
KURULUgUNUN 29. YILINDA BÖLGE GDARE, GDARE VE VERGG MAHKEMELERG -Keyfiliği Önleyen Güvence- Ahmet GÜLER ? GGRGg 2000?li yılları olanca hızıyla yaGadığımız günümüz dünyasında; kimi zaman uzay çağı, kimi zaman ise bilgi ve iletiGim çağı gibi ...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor